Stichting Trap-In Uden/Volkel is het weer gelukt om samen met haar vrijwilligers en donateurs diverse projecten te ondersteunen met een donatie van €2000! En dat in een tijd waar de daadwerkelijke sponsorfietstocht geen doorgang kon vinden. Complimenten en heel veel dank!     

Miss Maasai ondersteunt 40 meisjes op KCE. De schoolresultaten zijn goed en de school is 100% vrij van besnijdenis en uithuwelijking. Een resultaat om trots op te zijn. Door de intrede van COVID-19 moet KCE op last van de overheid haar deuren tot en met december 2020 sluiten. De kans op uithuwelijking en besnijdenis wordt door deze verplichte schoolsluiting enorm vergroot. Dat geldt voor de meisjes die naar school gingen, maar ook voor de ruim 200 meisjes op de wachtlijst.